fenylpiperazinu antidepresiva

 
Fenylpiperazinu antidepresiva jsou léky, které se chovají jako serotonin (5-HT2) inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a blokátorů receptorů, nebo jen jako blokátory receptoru serotoninu. K dispozici jsou dva léky z této skupiny antidepresiv a mechanismu jejich účinku a vedlejších účinků profilů jsou mírně odlišné.

Fenylpiperazinu antidepresiva se používají k léčbě deprese.

Zdravotní stavy spojené s fenylpiperazin antidepresivy