Léčba neuroblastomu (pdqто): Léčba [] -cellular klasifikace nádorů neuroblastických

Neuroblastomy jsou klasifikovány jako jeden z malé, kulaté, modré tumorů v dětství. Jsou heterogenní skupina nádorů složených z buněčných agregátů s různým stupněm diferenciace, od zralých ganglioneuromas do méně vyspělých ganglioneuroblastomas k nezralosti neuroblastomu, které odrážejí různou maligním potenciálem těchto nádorů. [1]

Příznivé a nepříznivé prognózy jsou definovány na základě těchto histologických parametrů a věku pacienta. Prognostický význam tohoto klasifikačního systému, a souvisejících systémů, které používají podobná kritéria, byla potvrzena v několika studiích. [2, 3, 4]

V budoucnu, je systém INPC je pravděpodobné, že bude nahrazen systémem, který neobsahuje věku pacienta, jako součást buněčné třídění.

Většina neuroblastomy se zesílením MYCN v systému INPC také mají nepříznivý histologii, ale o 7% má příznivý histologii. Z těch se zesílením MYCN a příznivou histologie, většina z nich nemá vyjadřovat MYCN, a to navzdory gen je zesílen, a mají příznivější prognózu než ti, kteří vyjadřují MYCN. [7]

Vzhledem k tomu, věk pacienta se používá ve všech stratifikaci rizika systémy, mobilní klasifikační systém, který neměl zaměstnávat věk pacienta bylo žádoucí, a podkladové histologických kritérií, spíše než INPC nebo Shimada klasifikací, byl použit v konečném rozhodovacího stromu. Histologické nálezy diskriminovány prognostické skupiny, nejlépe na dvou podskupin pacientů, jak je uvedeno v tabulce 2.