lymfom, co nehodgkinský se stane

V nehodgkinským lymfomem (NHL), bílé krvinky zvané lymfocyty dělit a růst bez pořadí nebo kontroly. Abnormální lymfocyty jsou obvykle buď B-buněk nebo T-buněčné lymfocyty. Ale ve většině případů NHL zahrnují B-lymfocytů.

NHL mohou být klasifikovány jako

V průběhu doby, lymfomu může nahradit normální buňky v kostní dřeni. Kostní dřeň výsledky selhání v neschopnosti k produkci červených krvinek, které přenášejí kyslík, bílých krvinek, které bojují proti infekci, a krevních destiček, které zastavují krvácení.

Dlouhodobé přežití závisí na typu Non-Hodgkinův lymfom a stadiu onemocnění, kdy je diagnostikována. Asi 80 100 lidí s diagnózou Non-Hodgkinův lymfom jsou naživu jeden rok poté, co je nemoc diagnostikována. Toto číslo klesne na asi 67 ze 100 na 5 let, a 57 ze 100 na 10 let. 1

Pomalu rostoucí lymfomy, které se šíří pomalu a způsobit několik příznaků. Ty mohou být také nazývá indolentní nebo s nízkým stupněm lymfomy; Rychle rostoucí lymfomů, které se šíří rychle a způsobit závažné příznaky. Ty mohou být také nazývány agresivní lymfomy a mohou být klasifikovány jako se středním stupněm nebo vysoce jakostní.