non-small léčba karcinomu plic (pdqто): [] – obecná informace o non-malobuněčného plicního karcinomu

Nemalobuněčného karcinomu plic je onemocnění, při kterém maligní (rakovinné) buňky se tvoří v tkáních plic.

Tenká membrána nazývá pohrudnice se vztahuje na vnější straně plic a linek na vnitřní stěnu dutiny hrudní. Tím se vytvoří vak zvaný pohrudniční dutiny. Pleurální dutině obvykle obsahuje malé množství tekutiny, která pomáhá plíce hladký přechod do hrudi, když dýcháte.

Existují dva hlavní typy rakoviny plic: non-malobuněčného plicního karcinomu a malobuněčného plicního karcinomu.

Viz následující shrnutí PDQ pro více informací o rakovině plic

Existuje několik typů nemalobuněčného karcinomu plic.

Každý typ non-malobuněčného plicního karcinomu má různé druhy rakovinných buněk. Rakovinné buňky každého typu rostou a šíří různými způsoby. Druhy non-malobuněčného plicního karcinomu jsou jmenovány pro druhy buněk zjištěných v rakovině a jak buňky vypadají pod mikroskopem