non-small léčba rakoviny plic (pdqâ®): Léčba [] -recurrent NSCLC léčba

Standardní možnosti Léčba recidivujících NSCLC

rakovina plic nemalých buněk (NSCLC) je nejčastější typ rakoviny plic. NSCLC s anaplastického lymfomu kinázy (alk) přesmyku je vzácná forma této rakoviny; Pochopení základy vám pomůže lépe spravovat své zdraví. Rovněž bude snazší mluvit se svými lékaři o vaší péči a léčbu. Zde je to, co byste měli vědět.

Radiační terapie může poskytnout vynikající utišení příznaků z lokalizované nádorové hmoty.

Použití chemoterapie přinesla objektivní odpovědi a malé zlepšení v přežití u pacientů s metastatickým onemocněním [12] [úroveň důkazů: 1iiA]. Ve studiích, které zkoumaly symptomatické odezvy, zlepšení subjektivních příznaků, byl hlášen výskyt častěji než objektivní odezva. [13, 14] Informovaní pacienti s dobrým stavem výkonnosti (PS) a symptomatické recidivy může být nabídnuta léčba s chemoterapií na bázi platiny režimu pro utišení příznaků. U pacientů, kteří relapsu po chemoterapii na bázi platiny, lze považovat za druhé linie terapie.

Důkazy (chemoterapie a cílené terapie)