Objekty v oku – přehled témat

Viz obrázek oka.

Malé předměty, kteří cestují ve vysoké rychlosti nebo ostrými předměty, kteří cestují v jakékoliv rychlosti může způsobit vážné zranění mnoha částech oční bulvy. Poranění může způsobit krvácení, ke změně ve velikosti nebo tvaru zornice, tenké vrstvy na oční čočky, nebo poškození vnitřní části oční bulvy. Tyto objekty se mohou stát vestavěný hluboko do očí a mohou vyžadovat lékařské ošetření.

Objekty v oku může být zabráněno použitím ochranné brýle. Používejte ochranné brýle, brýle, nebo obličejový štít při práci s elektrickým nářadím nebo chemikáliemi nebo dělat žádnou činnost, která by mohla způsobit objekt nebo substanci se dostat do očí. Některé profese, jako jsou zdravotnictví a stavebnictví, mohou požadovat pracovníci používat ochranné brýle, aby se snížilo riziko cizích předmětů nebo látky či tělními tekutinami dostat do očí.

Informace o dalších druhů poranění oka, jako údery do oka, oko zranění.

Zkontrolujte, zda vaše příznaky se rozhodnout, zda a kdy byste měli navštívit lékaře.