řeči a používání jazyka vývojové milníky

Jak se řeč a jazyk rozvíjet?

Jaké jsou milníky řeči a jazyka rozvoj?

Jaký je rozdíl mezi poruchy řeči a jazykové poruchy?

Co mám dělat, když se zdá být odloženo řeč nebo jazyk mého dítěte?

Co probíhá výzkum na vývojových řeč a jazykové problémy?

Jaké jsou hlas, řeč a jazyk?

Vašeho dítěte sluch a úplný seznam komunikativní vývoj

Kde mohu najít další informace o řeč a jazyk vývojové milníky?

První 3 roky života, kdy se mozek vyvíjí a zrání, je nejintenzivnější období pro získávání řečových a jazykových znalostí. Tyto dovednosti rozvíjet nejlepší na světě, který je bohatý na zvuky, památek a konzistentní expozici vůči řeči a jazyka druhých.

Zdá se, že kritické období pro vývoj řeči a jazyka u kojenců a malých dětí, když mozek je nejlépe schopen absorbovat jazyk. Pokud jsou tyto kritické doby se nechá projít bez vystavení jazyku, bude obtížnější učit se.

První příznaky komunikace dojít, pokud se dítě dozví, že křik přinese jídlo, pohodlí a společnost. Novorozenci také začínají uznávat důležité zvuky v jejich prostředí, jako je například hlas své matky nebo primární správce. Jak rostou, děti začnou třídit zvuky řeči, které tvoří slova svého jazyka. Od 6 měsíců věku, většina dětí rozpoznat základní zvuky svém rodném jazyce.

Děti se liší v jejich rozvoji řečových a jazykových znalostí. Nicméně, oni sledovat přirozený vývoj nebo časový harmonogram pro zvládnutí jazykové dovednosti. Kontrolní seznam milníků pro normální vývoj řeči a jazykových dovedností u dětí od narození do věku 5 let je uveden níže. Tyto etapy pomáhají lékaři a další zdravotníci zjistit, zda je dítě na správné cestě, nebo jestliže on nebo ona může potřebovat další pomoc. Někdy zpoždění může být způsobeno ztrátou sluchu, zatímco jindy to může být způsobeno řeči nebo porucha řeči.

Děti, které mají problémy pochopit, co ostatní říkají (vnímavý rodném jazyce) nebo potíže se dělí o své myšlenky (expresivní jazyk) může mít porucha řeči. Specifická porucha jazyk (SLI) je porucha řeči, která oddaluje zvládnutí jazykových dovedností. Některé děti s SLI nesmí začínat mluvit do svého třetího nebo čtvrtého roku.

Děti, které mají problémy vytváření řeči zní správně, nebo kteří váhají nebo koktání, když mluví může mít porucha řeči. Apraxia projevu je porucha řeči, která ztěžuje dát zvuky a slabiky dohromady ve správném pořadí tvořit slova.

Promluvte si se svým dětským lékařem, pokud máte nějaké obavy. Lékař vás může odkázat na řeč jazyka patolog, který je zdravotnický pracovník vyškolený hodnotit a léčit lidi s řeči nebo jazyka poruch. Řeč-jazyk patolog bude s vámi mluvit o komunikaci a všestranný rozvoj svého dítěte. On nebo ona bude také používat speciální mluveným testy zhodnotit své dítě. Test sluchu je často zahrnuty do hodnocení, protože jednání problém může ovlivnit řeč a jazykový vývoj. V závislosti na výsledku hodnocení se řeči jazyk patolog může navrhnout aktivity, které můžete udělat doma s cílem stimulovat rozvoj vašeho dítěte. Mohly by také doporučit skupinu nebo individuální terapii nebo navrhnout další vyšetření podle audiologa (ošetřujícím lékařem vyškolených k identifikaci a měření ztrátu sluchu), nebo vývojové psycholog (a zdravotníka se speciálními odbornými znalostmi v psychickém vývoji kojenců a dětí) ,

Národní institut na hluchotě a jiných komunikačních poruch (NIDCD) sponzoruje široké spektrum výzkumu s cílem lépe pochopit vývoj řeči a jazyka poruch, zlepšení diagnostické schopnosti, a doladit účinnější léčby. Jednou z oblastí studia je hledání lepší způsoby, jak diagnostikovat a rozlišovat mezi různými typy zpoždění řeči. Velká studie po přibližně 4000 dětí je shromažďování údajů, protože děti rostou stanovit spolehlivé známky a příznaky pro specifické poruchy řeči, které pak mohou být použity k vývoji přesných diagnostických testů. Mezi další genetické studie hledají shod mezi různými genetickými variacemi a specifické deficity řeči.

Výzkumníci sponzorované objevili jednu genetickou variantu, a to zejména, který je spojen s konkrétním jazykovém ledvin (SLI), což je porucha, která oddaluje dětské používání slov a zpomaluje jejich zvládnutí jazykových dovedností po celou dobu jejich školní roky. Tento objev je první svázat přítomnost výraznou genetickou mutací na jakýkoli druh zděděného jazyka znehodnocení. Další výzkum zkoumá roli to genetická varianta může také hrát dyslexie, autismus a řeči zvukových poruch.

Dlouhodobá studie, při pohledu na to, jak hluchota ovlivňuje mozek je zkoumá, jak mozek “rewires” sám přizpůsobit hluchotu. Doposud se výzkum ukázal, že dospělí, kteří jsou hluší reagovat rychleji a přesněji než sluch dospělých, když pozorovat objekty v pohybu. Tento probíhající výzkum pokračuje ve výkladu pojmu “mozku plasticity,” což znamenalo, jakým způsobem mozek je ovlivňován zdravotního stavu nebo životních zkušeností, a jak to může být použit k vytvoření strategie učení, které podporují zdravý jazyk a vývoj řeči v raném dětství.

Nedávná workshop svolané Komisí vytáhl dohromady skupinu expertů k prozkoumání otázky týkající se podskupiny dětí s poruchami autistického spektra, kteří nemají funkční verbální projev věkem 5. Vzhledem k tomu, tyto děti jsou tak odlišné od sebe navzájem, s žádným sada vymezení charakteristických znaků nebo vzory kognitivních silných a slabých stránek, vývoj standardních testů hodnotících nebo účinné léčby bylo obtížné. Workshop představoval sérii prezentací seznámit účastníky s výzvami, kterým čelí tyto děti a podařilo identifikovat řadu výzkumných mezer a příležitostí, které by mohly být v budoucnu adresovány výzkumných studií.

Hlas, řeč a jazyk jsou nástroje, které používáme ke komunikaci mezi sebou navzájem.

Hlas je zvuk děláme jako vzduch z plic je tlačen mezi hlasivek v naší hrtanu, přimět je, aby vibroval.

Řeč je mluvit, což je jediný způsob, jak vyjádřit jazykem. To zahrnuje přesně koordinovaných svalové činnosti jazyka, rtů, čelistí a vokálního traktu produkují rozpoznatelné zvuky, které tvoří jazyk.

Jazyk je soubor společných pravidel, která lidem umožní vyjádřit své myšlenky v smysluplným způsobem. Jazyk může být vyjádřena ústně nebo písemně, podpisem, nebo dělat jiné gesta, jako například oční bliká nebo ústa hnutí.

Udržuje adresář organizací, které poskytují informace o normálních a neuspořádaných procesů sluchu, rovnováhy, chuť, vůně, hlasu, řeči a jazyka.

Pomocí následujících klíčových slov, které vám pomohou najít organizace, které mohou odpovídat na otázky a poskytovat informace o vývoj řeči a jazyka

Informace Clearinghouse; 1 Sdělení Avenue, Bethesda, MD 20892-3456; Bezplatně Voice: (800) 241-1044, Bezplatná TTY: (800) 241-1055, Fax: (301) 770-8977, E-mail : nidcdinfo @ nidcdernment

 13 – 4781, Aktualizováno 09. 2010