Typy dětství intersticiální plicní nemoci

Široký pojem “dětské onemocnění intersticiální plicní” (dítě) odkazuje na skupinu vzácných onemocnění plic, který může ovlivnit děti, děti a dospívající. Některé z těchto onemocnění jsou častější u určité věkové skupiny.

Nemoci častější v kojeneckém věku patří

Nemoci častější u dětí starších než 2 roky věku a dospívající zahrnují

Různé typy dítě může ovlivnit mnoho částí plic, včetně plicních sklípků (vzdušných vaků), průdušek (dýchacích cest) a kapilár. (Kapiláry jsou malé krevní cévy, které obklopují vzduchových vaků.) Struktury plic, které dítě může ovlivnit jsou znázorněny na obrázku níže.